X
سامانه های سازمانیتعداد زائران ایرانی اعزامی به حج، از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت از مدینه منوره، تا پایان شب ۶ شهریور ماه، ۹۸۰۹ ایرانی با ۳۹ پرواز وارد مدینه منوره شدند.

بر اساس این گزارش امروز نیز جمعیتی بالغ بر ۲ هزار نفر زائر ایرانی با ۸ پرواز شامل یک پرواز از فرودگاه امام(ره) ، ۲ پرواز از ساری، ۲ پرواز از تبریز، یک پرواز از گرگان و همچنین ۲ پرواز از فرودگاه شیراز وارد مدینه منوره می شوند.

این گزارش می افزاید: تا شب گذشته ۵۵۲۵ زائر ایرانی با۲۴ پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی و ۴۲۸۴ زائر ایرانی با ۱۵ پرواز شرکت هواپیمایی سعودی از فرودگاه های تهران، ساری، تبریزو گرگان وارد مدینه منوره شدند و همچنین امروز اولین پروازهای حج از فرودگاه شیراز انجام می گیرد.

بر اساس این گزارش تاکنون ۱۰۲۶۹ زائر ایرانی تا این لحظه ایران را به مقصد مدینه منوره ترک کرده اند.

پروازهای زائران ایرانی از اول شهریور ماه آغاز شده و تا ۲۶ شهریور ماه ادامه دارد.

۶۴ هزار ایرانی امسال در قالب ۴۵۵ پرواز و ۲۵۵ کاروان به حج اعزام می شوند.