حالت نمایش:
X
سامانه های سازمانی
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400  |  ثبت نام  | ورود به سايت
گالری
   
  • داوطلبان سمت بازرس
  • قاری
  • ریاست محترم سازمان
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت دیماه ۹۴
   
مجمع عمومی کانون حج و زیارت - تیر ماه ۹۴
   
جشن سالروز تأسیس کانون - فروردین ۹۴
   
جشن سالروز تاسیس کانون-فروردین93
   
  • جشن سالروز تاسیس کانون-فروردین93
سالروز تاسیس کانون-فروردین92