X
سامانه های سازمانی
نقل و انتقال اسناد عمره

 

 

نقل و انتقال اسنا عمره در این دفتر صورت میپذیرد.

لازم به ذکر است فیش انتقالی نباید در هیچ کاروانی ثبت نام شده باشد و

هیچگونه فیش عمره ای چه اعلام شده و چه اعلام نشده نباید به نام فرد انتقال گیرنده باشد. 

مراحل و مدارک لازم جهت نقل و انتقال اسناد عمره: