X
سامانه های سازمانی
View Archive

(آرشیو ماه آذر 1394)

25
برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت
چکیده: برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون بازنشستگان حج و زیارت (سهامی خاص)به شماره ثبت 366112 و به شناسه ملی 10320164086 در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 03/10/1394 در محل سالن غذاخوری سازمان حج و زیارت تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران دعوت میشود د... ادامه »