X
سامانه های سازمانی
شناسایی همه مفقودان ایرانی فاجعه منا به اتمام رسیده است


رئیس سازمان حج و زیارت در همایش یک روزه مدیران ستادی و دفاتر حج زیارت کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد در پایان سخنان خود به حادثه منا و روابط فعلی ایران و عربستان نیز اشاره کرد و گفت:

در حوزه حادثه عظیم منا در حوزه اجرایی بررسی وضعیت جانباختگان پرونده موضوع را بسته ایم به طوری که حتی یک نفر جانباخته مفقود نیز در لیست ایران دیگر وجود ندارد این در حالی است که بنابر فرموده مقام معظم رهبری پرونده این فاجعه برای همیشه باز است و ایران از خون فرزندان خود در حادثه منا نمی گذرد.


وی خبر داد: به زودی آخرین کاروان پیکر جانباختگان حادثه منا نیز وارد کشور خواهد شد و  تمامی شرایط برای بررسی وضعیت جانباختگان در حال اجراست. 

وی خواستار سرکشی و بازدید از خانواده جانباختگان این حادثه عظیم شد و تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که یکی از مهم ترین وظایف ما سرکشی به خانواده های شهدای حادثه مناست چرا که این افراد عزیزترین افراد خانواده خود را از دست داده اند و در غم و سوگ اعضای خانواده خود در غم به سر می برند.