X
سامانه های سازمانی
دیدار هیئت مدیره کانون بازنشستگان سازمان حج و زیارت با رئیس سازمان حج

روز چهارشنبه نهم دیماه اعضای مدیره کانون بازنشستگان سازمان حج و زیارت و همچنین شرکت خدمات زیارتی کانون با مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ملاقات کردند.

در این دیدار که معاون امور حج و زیارت و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حج و زیارت، نیز حضور داشتند رئیس هیئت مدیره و سپس مدیر عامل کانون بازنشستگان گزارشی از روند فعالیت های جاری و توسعه تعامل با سازمان در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی پیشکسوتان عرصه حج و زیارت ارائه کردند و از نگاه حمایتی مجموعه مدیریت سازمان نسبت به پیشکسوتان تقدیر کردند.

در ادامه این دیدار مهندس اوحدی پس از تشریح مسائل اجرایی حج تمتع سال 94  و اشاره به ابعاد و تبعات فاجعه منا تصریح کرد که در مسیر خدمات رسانی به زوار عزیز همواره جایگاه و مأموریت مشخصی برای فعالیت بازنشستگان و بهره گیری از تجارب ارزنده آنان پیش بینی شده و خواهد شد و همه اجزا و بخش های سازمان از ارتقای سطح همکاری بازنشستگان عزیز استقبال خواهند کرد.

در پایان این دیدار چند پیشنهاد همکاری از سوی کانون مطرح شد و ریاست سازمان نیز روش های مشخصی را در این خصوص تبیین کرد.