کانون بازنشستگان سازمان حج و زیارت


25

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدمات زیارتی کانون بازنشستگان حج و زیارت (سهامی خاص)به شماره ثبت 366112 و به شناسه ملی 10320164086 در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 03/10/1394 در محل سالن غذاخوری سازمان حج و زیارت تشکیل می گردد.

از کلیه سهامداران دعوت میشود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1.استماع گزارش هیئت مدیره

2.انتخاب اعضا هیئت مدیره

3.سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

داوطلبان عضویت در هیئت مدیره

اعضای محترمی که علاقه و آمادگی حضور در هیئت مدیره شرکت را دارند در بدو ورود به جلسه ، فرم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره را دریافت و تکمیل و تحویل مسئول مربوطه نمایند.

 

فرم وکالت:

اعضا محترمی که نمیتوانند شخصا در جلسه مجمع عمومی حضور بهم رسانند، فرم ذیل را تکمیل، امضا و تا قبل از ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 02/10/1394 به شرکت خدمات زیارتی کانون حج و زیارت خانم ملکی تحویل و یا به شماره 66428444 فاکس نمایند.

 

 

 

فرم وکالت جهت حضور در جلسه مجمع عمومی

 

اینجانب................................... به شماره ملی …………......... به جناب آقای .............................. وکالت میدهم تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1394 شرکت خدمات زیارتی کانون بازنشستگان حج و زیارت حضور یافته و از طرف اینجانب تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

 

                                                                                              نام و نام خانوادگی - امضا

 


تعداد امتیازات: (4310) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1381)
گروه خبر: اخبار کانون
کد خبر: 182